Skip links

BENG: alles over de eisen

BENG is een uitdrukking van energieprestatie. Tot 2020 wordt de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt in Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Vanaf 2021 wordt deze norm vervangen door de BENG. Deze afkorting staat voor ‘bijna-energieneutraal-gebouw’. Wie niet aan deze eisen van BENG voldoet, mag daardoor zijn projecten niet doorzetten. Alle partijen in de bouwketen zullen daarom op een andere manier aan de slag moeten gaan met het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en opleveren van projecten. In dit artikel vertellen wij alles wat je moet weten over de BENG-eisen en hoe je aan deze eisen kan voldoen.

Vanaf wanneer gelden de BENG-eisen

Vanaf 1 januari 2021 moet de utiliteits- en woningbouw in Nederland bijna-energieneutraal zijn. Dit is besloten aan de hand van de Europese richtlijnen EPBD uit 2010 en het Nederlands Energieakkoord uit 2013. Na 2020 zullen alle landen in de Europese Unie de BENG eisen hanteren. Bij aanvragen voor nieuwe overheidsgebouwen geldt de BENG normering al vanaf 1 januari 2019, omdat de overheid namelijk een voorbeeldfunctie heeft.

De gevolgen

Het invoeren van de BENG normering heeft diverse gevolgen voor de nieuwbouw. Met het intreden van deze eisen ligt de nadruk namelijk op het beperken van het fossiele energiegebruik. BENG stelt andere eisen aan het ontwerp van nieuwbouw dan de EPC. Om die reden is het belangrijk om je goed voor te bereiden op de eisen voor je een bouwvergunning vanaf 2020 aanvraagt. Hoe je je het beste kunt voorbereiden, lees je verderop in dit artikel.

De drie indicatoren van BENG

Er zijn drie eisen die een grote rol spelen in de nieuwe regelgeving. Deze eisen bieden een duidelijk overzicht voor opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en aannemers. Deze indicatoren zetten we hier even kort voor je op een rijtje:


– Maximale energiebehoefte: ten eerste gaat het om de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw op te warmen en te koelen. De totale hoeveelheid benodigde energie wordt uitgedrukt in kWh/m2. Bij woningen geldt jaarlijks een maximum van 30 kWh/m2 en bij utiliteitsgebouwen is dit afhankelijk van het type bouwwerk. Om aan deze BENG eis te voldoen, is het van belang om goede isolatie en optimale luchtdichtheid toe te passen.


– Maximaal primair energiegebruik: ten tweede gaat het erom hoeveel energie er nodig is om de energiebehoefte van een gebouw te voorzien. Deze waarde uitgedrukt in kWh/m2 is sterk gekoppeld aan de gebouwinstallaties, zoals verwarming en verkoeling. Ook hangt dit samen met onder andere warm tapwater en hulpenergie. Door gebruik te maken van zonnepanelen kan je onder de 30 kWh/m2 per jaar blijven en toch aan deze eis voldoen.


– Minimaal aandeel hernieuwbare energie: de laatste eis gaat over een minimaal aandeel van hernieuwbare energie. Het is verplicht om voor minstens vijftig procent gebruik te maken van hernieuwbare energie. Met hernieuwbare energie kan je bijvoorbeeld denken aan zonnepanelen, biomassa en windenergie onder.

BENG-eis per gebouwtype

De eisen voor BENG verschillen per gebouwtype. Het RVO heeft daarom verschillende voorbeelden online staan hoe zowel woning- als utiliteitsgebouwen kunnen voldoen aan deze eisen. Op deze pagina van het RVO lees je hoe utiliteitsgebouwen de eisen kunnen hanteren. Voor woningen lees je op deze pagina hoe je de eisen kan realiseren.

Complexe situaties met BENG

De eerdergenoemde BENG-eisen dienen allemaal te voldoen aan de grenswaarde. Het kan voorkomen dat er een situatie voorkomt waarin het ingewikkeld is om aan deze eisen te voldoen. Het RVO heeft een infographic gemaakt waarin verschillende innovaties staan die je kunnen helpen aan het bereiken van de BENG normering. Deze slimme innovaties zijn speciaal voor de complexe situaties. Je kunt de infographic ‘Slimme innovaties’ op de website van RVO hier bekijken.

De NTA8800

Een ander belangrijk onderdeel om rekening mee te houden bij de invoering van BENG is de Nederlands Technische Afspraak 8800 (NTA8800). De NTA8800 is een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen en is gebaseerd op de Europese set (EPB) normen. Deze bepalingsmethode is een vervanging voor de NEN7120. De NTA8800 wordt zowel voor de nieuwe bouw als de bestaande bouw berekend. Voor de bestaande bouw wordt een rekenmethodiek toegepast die in plaats van de huidige bepaling van het energielabel komt.

BENG-berekeningen

Tenslotte is het maken van BENG-berekeningen belangrijk bij het voorbereiden op de eisen. Gelukkig is er een gevalideerde software beschikbaar van drie verschillende partijen om dit voor je uit te rekenen. Dit hoef je dus niet zelf te berekenen. Je kunt gebruik maken van de software van Uniec3, BouwConnect en Vabi om jouw BENG-berekeningen uit te berekenen.

Voorbereiden op intreden BENG

Je moet dus met veel aspecten rekening houden met de nieuwe BENG-normering. Gelukkig is er op internet veel informatie te vinden over de eisen. De meest actuele informatie over wet en regelgeving is te lezen op de website van RVO. Als je op zoek bent naar nog meer verdieping over de BENG eisen, kan je op deze pagina van het RVO nog meer informatie lezen.

Kortom: bouwen wordt vanaf 1 januari 2021 anders door de BENG-eisen. De BENG-eisen komen voort uit de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlands Energieakkoord uit 2013. BENG moet er dus voor zorgen dat de nieuwe bouw in Nederland bijna-energieneutraal is. Je moet rekening houden met de maximale energiebehoefte, maximaal primair energiegebruik, het minimale aandeel van hernieuwbare energie, de NTA8800 en tenslotte de BENG-berekeningen. We hopen dat je een goed beeld hebt gekregen van de eisen aan de hand van dit artikel. Zoals eerder verteld is het raadzaam om de website van het RVO in de gaten te houden voor de huidige regelgeving. Wil je nog meer weten rondom belangrijke wettelijke bepalingen? Wij hebben nog andere informatieve blogs op onze site die zeker het bekijken waard zijn!