Skip links

Omgevingswet verdieping Milieu

Home » Omgevingswet » Omgevingswet verdieping Milieu

Korte introductie voor de cursus

Direct aan de slag

Mogelijkheid voor het stellen van vragen

Direct inschrijven.

Beschrijving

De verdiepingscursus Milieu gaat dieper in op wat de komst van de Omgevingswet betekent voor het aspect milieu. Tijdens de cursus neemt de docent je mee in het Besluit activiteiten leefomgeving, milieubelastende activiteiten en de verhouding tot het Omgevingsplan, de samenhang met de Omgevingswet en de belangrijkste veranderingen. Bij deze cursus gaan we ervanuit dat je een basiskennis van de Omgevingswet en het stelsel hebt.

De cursus bevat:

De belangrijkste veranderingen voor milieu in de Omgevingswet

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het omgevingsplan voor de gemeente

Van inrichting naar milieubelastende activiteit (mba)

Decentralisering: verschuiving van centrale naar decentrale milieuregels

Bal: opbouw en systematiek

Omgevingsplan

Verhouding Bal & omgevingsplan

Doel:

Goede basis qua milieu in het Omgevingswetstelsel

Verbanden zien binnen het stelsel, regels rijks/bal/gemeente/omgevingsplan

Aan de slag met casussen om verder eigen te maken

Introductievideo

Aanmelden voor de cursus

Vul onderstaande gegevens in om je aan te melden voor de cursus.

Cursus inschrijving
Start Over