Skip links

Omgevingswet verdieping RO

Home » Omgevingswet » Omgevingswet verdieping RO

Korte introductie voor de cursus

Direct aan de slag

Mogelijkheid voor het stellen van vragen

Direct inschrijven.

Beschrijving

De verdiepingscursus Ruimtelijke Ordening, ofwel RO, gaat in om wat de komst van de Omgevingswet betekent voor de RO’ers. Er verdwijnen verschillende wetten en veel gaat veranderen. Vooral in het dagelijkse werk zul je dit meemaken. De grootste verandering zit in het omgevingsplan, een van de zes kerninstrumenten die de Omgevingswet kent.

De cursus bevat:

Inhoud van een omgevingsplan

Het proces rond het wijzigen van het omgevingsplan

Het voortraject

De ontwerpfase

De besluitvormingsfase

De bekendmaking en inwerkingtreding

Van tijdelijk naar volwaardig omgevingsplan

Verbouw en verplaatsen van een bouwwerk en wijziging van een gebruiksfunctie

Overgangsrecht

Aanmelden voor de cursus

Vul onderstaande gegevens in om je aan te melden voor de cursus.

Cursus inschrijving
Start Over