Skip links

Omgevings-

wet

Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Door de Omgevingswet verandert er veel, zo gaat de Omgevingswet uit van het ‘Ja mits’ principe en niet van ‘Nee maar’. De Omgevingswet wil initiatieven aanmoedigen en participatie verbeteren. Wil jij meer weten over de Omgevingswet en wat er precies veranderd? Volg dan deze cursus.

De cursus bevat:

Waarom de Omgevingswet komt

Wat zijn de verwachte effecten
van deze doelen?

Wat is het DSO en waar gebruiken
we dit voor?

Het proces

De participatie

Hoe ziet het nieuwe stelsel eruit

Wat zijn de doelen van de omgevingswet?

De diverse instrumenten met bijbehorende toelichting

Voorbereidingsbesluit

De procedure van de omgevingsvergunning

Neem contact op