Skip links

WKB | Kleine Bouwwerken

Kleine moeite, groot plezier!

Wet Kwaliteitsborging komt er aan.

Met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) wil men bereiken dat alle opgeleverde bouwwerken aantoonbaar voldoen aan het Bouwbesluit. Wegens vertraging bij de invoering van de Omgevingswet, is de invoering van de Wet Kwaliteitsborging verzet.

Goed nieuws, want dat geeft u nog ruim de tijd om uw organisatie er op voor te bereiden.

Met deze workshop bent u in één keer goed geïnformeerd over de wetswijzigingen, de consequenties en de nieuwe documenten die hun intrede doen. Ook geven wij inzicht in de zaken die intern op orde moeten worden gebracht en hebben we de tools om u daar in te ondersteunen. Een greep uit de onderwerpen:

Wetswijzigingen

 • Het proces rondom vergunningverlening gaat op de schop
 • gemeentes krijgen een andere rol
 • U bent als aannemer aansprakelijk ook ná oplevering voor álle gebreken
 • U krijgt een informatieplicht over uw aansprakelijkheid en financiële risico’s
 • De waarschuwingsplicht wordt aangescherpt
 • De 5% regeling verandert

Begrippen

 • Gevolgklassen 0 & 1 & 2 & 3
 • Kleine werken
 • Interne kwaliteitsborging
 • Toezicht op de bouwplaats

Nieuwe documenten

 • Risico Analyse
 • Borgingsplan
 • Keuringslijsten
 • Consumentendossier

Nieuwe activiteiten

 • Tijdens de bouw wordt er meer vastgelegd dan voorheen
 • Foto’s pakbonnen en ander bewijsmateriaal moeten naar de borger worden gestuurd

Nieuwe tools

 • Checklists digitaal
 • Foto’s direct uploaden
 • Koppelingen met borger en omgevingsloket

In onze workshop blijft het niet beperkt tot al deze theorie, maar gaan we ook samen aan de slag: met de nieuwste checklists die wij aanbieden voor specifieke bouwwerken loodsen wij u door de wereld van de Wkb. Hoe leg je die uitvoering goed vast, wanneer moet die foto gemaakt worden en hoe zorg je ervoor dat daarmee alles gedekt is? Wij laten u ervaren hoe u met minimale inspanning voldoet aan de nieuwe eisen.

Zo staat u gesteld voor de Wkb!

De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Building Changes en PlanGarant Nederland. Eind juni worden de data en locaties en prijzen voor het najaar gecommuniceerd van deze cursus. Wil je alvast op de hoogte gehouden worden van deze nieuwe cursus? Meld je je dan alvast aan via het deze knop en wij houden je op de hoogte.

Aanmelden