Skip links

Privacy statement website Envire Opleidingen BV

Introductie

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Envire Opleidingen BV verzamelt en verwerkt via de website www.envire.nl
Envire Opleidingen BV, hierna in de tekst ook genoemd ‘Envire’, respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website. Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van onze website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier, een mogelijkheid tot inschrijven tot onze opleidingen en abonnementen, een mogelijkheid tot inschrijving voor onze nieuwsbrief en de mogelijkheid tot het downloaden van documenten.
Via onze website verzamelde persoonsgegevens worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt. Door middel van dit Privacy Statement informeren wij je over de verwerking van je persoonsgegevens door Envire via de website.
Neem bij vragen gerust contact op via hieronder vermelde contactgegevens.

In kaart brengen websitebezoek – cookies

De website van Envire gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Envire gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

Envire Opleidingen BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

Envire omgevingsopleidingen

Vlasbaan 6

2352 AH Leiderdorp

Mail: info@envire.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Envire verzamelt de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer je een document downloadt of wanneer je je aanmeldt voor een van onze opleidingen of abonnementen. In deze gevallen verwerkt Envire zo weinig mogelijk en uitsluitend de volgende gegevens:

– Persoonlijke details (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
– Bedrijfsgegevens (adres, KvK-nummer, belasting-nummer);
– Accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord);
– Gegevens over je opleiding en/of abonnement (status van je opleiding, voortgang en resultaten);
– Marketingsvoorkeuren (of je aangegeven hebt geen marketing te willen ontvangen);
– Je surfgedrag op onze website;
– Persoonsgegevens die je verstrekt door middel van overige communicatie met ons;

We ontvangen persoonsgegevens zowel direct van jou als van externe partijen:

Persoonsgegevens die we direct van jou ontvangen:
– Persoonsgegevens die we ontvangen wanneer je een account aanvraagt;
– Persoonsgegevens die we ontvangen als je onze website bezoekt;
– Je surfgedrag op onze website;
– Persoonsgegevens die je verstrekt door middel van communicatie met ons.

Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt over anderen:

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens over anderen deelt met ons. Bijvoorbeeld adresgegevens of contactgegevens. We willen benadrukken dat het je eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of de personen van wie je persoonsgegevens deelt, het eens zijn met de door jou verstrekte persoonsgegevens over hen.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen:

Voor zover het is toegestaan in de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) persoonsgegevens ontvangen van externe organisaties, bijvoorbeeld met behulp van social media websites.

Voor welke doeleinden verwerken we je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, gebruiken we alleen en uitsluitend voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het leveren van de nieuwsbrief en een kennisdocument/naslagwerk wanneer je je daarvoor hebt aangemeld;
– Wanneer je gebruik hebt gemaakt van ons contactformulier of een document uploadt, zullen wij je persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met je op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar te stellen;
– Wanneer je persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van documenten kunnen deze gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen over het gevraagde document en diensten van Envire;
– Wanneer je persoonsgegevens verstrekt via Moodle zullen wij de gegevens die je hebt verstrekt gebruiken voor het registreren van je inschrijving van desbetreffende opleiding;
– Wanneer je inschrijving van de opleiding/het abonnement is bevestigd zullen wij de gegevens gebruiken om de inschrijving te finaliseren, contact met je op te nemen, vragen te beantwoorden, je een factuur te sturen en om documenten beschikbaar te stellen. Ook kunnen wij deze gegevens in de toekomst gebruiken om je informatie te sturen over onze diensten.

Op welke grondslag wordt de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd?

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet volgens de wet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond (grondslag). Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden:

– Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract;
– Op basis van een wettelijke verplichting;
– Het gerechtvaardigd belang;
– Jouw toestemming.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract

We gebruiken je persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Envire. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om te voldoen aan onze verplichtingen betreffende de overeenkomst.

Op basis van een wettelijke verplichting

We zijn wettelijk verplicht om je persoonsgegevens te verwerken om te kunnen voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

Het gerechtvaardigd belang

We gebruiken je gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:
– Het belang van Envire om een duurzame relatie met je te behouden en je producten en diensten aan te kunnen bieden;
– Het belang van Envire om de effectiviteit van diensten te meten en te verbeteren door middel van statistische analyse.
We hebben een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang heeft naar onze mening geen, of slechts een beperkte, impact op je privacy. Ben je het niet eens met de verwerking van je gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang? Dan kun je hier natuurlijk altijd bezwaar tegen maken bij ons, wij staken dan de verwerking.

Jouw toestemming

In sommige gevallen verwerken we jouw persoonsgegevens op grond van je toestemming. Je kunt je toestemming altijd terugtrekken, en je hebt altijd recht op inzage in de gegevens die we van jou beschikbaar hebben.

Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?

In overeenstemming met dit privacy statement en voor zover dat bij de wet is toegestaan, kan Envire gebruik maken van derden voor het verlenen van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van betreffende diensten je persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Envire en heeft Envire de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.
Wij maken gebruik van de volgende derden-dienstverleners:
– Voor het aanbieden van onze digitale leeromgeving maken wij gebruik van Moodle LMS
– Voor analyse van de effectiviteit van onze site maken wij gebruik van Google Analytics
– Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van LaPosta

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in dit privacy statement zijn genoemd.
Wanneer je je hebt ingeschreven voor een opleiding of abonnement worden je gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienstrelatie met je hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden je persoonsgegevens verwijderd.
Wanneer je je persoonsgegevens hebt verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden je persoonsgegevens bewaard voor zolang je de nieuwsbrief wil ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je persoonsgegevens vernietigd.
Wanneer jouw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienstrelatie met je hebben.

Worden mijn persoonsgegevens door Envire beveiligd?

Envire hecht veel waarde aan privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies, onrechtmatige openbaarmaking of anderszins onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met codes en versleutelde communicatie. Daarnaast hebben wij maatregelen getroffen met betrekking tot fysieke en logistieke toegangsbeveiliging, en toetsen we regelmatig of alles nog up-to-date is en naar behoren bewerkt.

Wat zijn je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Envire van jou verwerkt?

Op elk gewenst moment kun je een verzoek indienen om je persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken, het recht om in verzet te komen tegen de verwerking van je persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Deze rechten staan bekend als de ‘rechten van de betrokkenen’. Om een beroep te doen op bovenstaande rechten kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@envire.nl . Wij kunnen je vragen om je te legitimeren, zodat we zeker weten dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan de verkeerde personen.

Kun je je toestemming intrekken?

Wanneer je eenmaal toestemming hebt gegeven, kun je deze toestemming altijd intrekken. We willen je erop wijzen dat de intrekking van je toestemming geen terugwerkende kracht kent.

Kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen tegen Envire met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt dit doen bij de Nederlandse gegevensbescherming autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ben je verplicht om je persoonsgegevens te delen met Envire?

In sommige gevallen is de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer je een dienst wilt afnemen, zoals een opleiding volgen of een abonnement bij ons wil afsluiten, en/of we een overeenkomst met je moeten nakomen. Als je de noodzakelijke informatie niet invult/aanlevert, zijn wij niet in staat om onze dienst te leveren.

Maakt Envire gebruik van profileringstechnieken?

Envire maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer is dit privacy statement voor het laatst aangepast
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 14 december 2021.