EL-INWKB-3

E-learning Introductie Wkb 2024

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is in werking getreden. Deze e-learning biedt een introductie tot de kernprincipes van de wet: meer transparantie, bredere aansprakelijkheid en de verplichte aanwezigheid van een kwaliteitsborger. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste aspecten van de wet.

De cursus bevat:

 • Het doel van de wet
 • Veranderingen op privaatrechtelijk gebied
 • Aansprakelijkheid na oplevering (BW 7:758)
 • Informatieplicht bij de 5%-regeling (BW 7:768)
 • Informatieplicht over verzekering of financiële zekerheid (BW 7:765a)
 • Het opleverdossier (BW 7:757a)
 • Veranderingen op publiekrechtelijk gebied
 • Het stelsel
 • De gevolgklassen
 • Het proces
 • Het borgingsplan
 • De rol van de kwaliteitsborger en de aannemer

Duur

Deze e-learning duurt ongeveer 1 uur. Het is een combinatie van vragen, film en naslagwerk.

Kosten

€250,00