EL-OWJUR-1

E-learning Omgevingswet verdieping juridisch 2024

In de verdieping Juridisch duiken we dieper in de juridische aspecten van de Omgevingswet. Terwijl er veel veranderingen plaatsvinden, blijft er ook veel hetzelfde – zij het in een nieuw jasje. Maar wat betekent dit juridisch gezien? Hoe beïnvloeden deze veranderingen zaken zoals vergunningvereisten en het bevoegd gezag?

De cursus bevat:

 • Instrumenten
 • Omgevingsvisie
 • Het omgevingsplan
  • Proces omgevingsplan
  • Inhoud omgevingsplan
 • Omgevingsvergunning
  • Bevoegd gezag
  • Vergunningplicht
  • Procedure omgevingsvergunning
  • Adviseurs
  • Indienen en beoordelen van aanvragen
  • Inwerkingtreding
  • Handhaving
  • Overgangsrecht

Voorkennis

Voor deze verdiepende e-learning adviseren we je eerst de basiscursus te volgen. De docenten die de verdiepingscursus ontwikkeld hebben, gaan ervanuit dat je basiskennis hebt van de Omgevingswet.

Duur

De e-learning duurt ongeveer 1,5 uur om. Het is een combinatie van kijken van filmpjes en vragen beantwoorden.

Kosten

€250,00