EL-OWMIL-1

E-learning Omgevingswet verdieping milieu

De verdieping Milieu werpt een diepgaande blik op de impact van de Omgevingswet op milieukwesties. Tijdens deze cursus leer je meer over het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), milieubelastende activiteiten (mba) en hun relatie tot het Omgevingsplan, en de cruciale wijzigingen die daarbij komen kijken.

Deze cursus bevat:

  • De voornaamste veranderingen voor het milieu in de Omgevingswet
  • Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • Het omgevingsplan van de gemeente
  • Van inrichting naar milieubelastende activiteit (mba)
  • Decentralisatie: de overgang van centrale naar decentrale milieuregels
  • Bal: structuur en werking
  • Omgevingsplan
  • De relatie tussen Bal & omgevingsplan

Voorkennis

Voor deze verdiepende e-learning adviseren we je eerst de basiscursus te volgen. De docenten die de verdiepingscursus ontwikkeld hebben, gaan ervanuit dat je basiskennis hebt van de Omgevingswet.

Kosten

€250,00