EL-OWRO-1

E-learning Omgevingswet verdieping RO

De verdieping Ruimtelijke Ordening, ofwel RO, gaat in om wat de komst van de Omgevingswet betekent voor de RO’ers. Verschillende wetten zijn samengevoegd of aangepast of wel er is veel veranderd. Vooral in het dagelijkse werk zul je dit meemaken. De grootste verandering zit in het omgevingsplan, een van de zes kerninstrumenten die de Omgevingswet kent.

De cursus bevat

  • Inhoud van een omgevingsplan
  • Het proces rond het wijzigen van het omgevingsplan.
  • Van tijdelijk naar volwaardig omgevingsplan
  • Verbouw en verplaatsen van een bouwwerk en wijziging van een
  • Gebruiksfunctie
  • Overgangsrecht

Voorkennis

Voor deze verdiepende e-learning adviseren we je eerst de basiscursus te volgen. De docenten die de verdiepingscursus ontwikkeld hebben, gaan ervanuit dat je basiskennis hebt van de Omgevingswet.

Duur

De e-learning duurt ongeveer 1,2 uur. Het is een combinatie van kijken van filmpjes en vragen beantwoorden.

Kosten

€250,00